: τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτη Χωροθέτησης
 • Μελέτη Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης
 • Άδεια Παραγωγής
 • Άδεια Εγκατάστασης
 • Άδεια Λειτουργίας
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
 • Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
 • Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Πάρκων/Μονάδων/Σταθμών ΑΠΕ
 • Συμπαραγωγή Μονάδων ΑΠΕ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ

 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα σε γήπεδα-αγροτεμάχια
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα σε Επαγγελματικές Στέγες
 • Οικιακοί Φωτοβολταϊκοι Σταθμοί σε στέγες
 • Μονάδες Βιομάζας
 • Αιολικά Πάρκα
 • Υδροηλεκτρικές Μονάδες