: τομέας ενεργειακών επιθεωρήσεων


  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
  • Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις βιομηχανίας
  • Σύνταξη φακέλου για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’οικον