Οινοποιείο Δαλαμαρα – Net Metering

Οινοποιείο Δαλαμαρα – Net Metering

Οινοποιείο Δαλαμάρα Περιγραφή Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος αυτοπαραγωγής ενέργειας για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering). Εταιρία: Δαλαμάρα – Οινοποιείο...
Jotun

Jotun

Jotun Περιγραφή Κατασκευή μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου κατά ΤΟΤΕΕ 2451/1986, αυτόματου συστήματος κατάσβεσης νερού με καταιονητήρες κατά ΕΛΟΤ EN 12845, κατασταλτικών μέσων πυροπροστασίας αντλιοστασίου, πυρανίχνευσης και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας...
Φωτοβολταϊκό – 100 kw

Φωτοβολταϊκό – 100 kw

Φωτοβολταϊκό – 100 kw Περιγραφή Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 100 ΚW σε βιομηχανική στέγη Εταιρία: Ιδιώτης Τοποθεσία: BΙΠΕ Λιτοχώρου Ημερομηνία: Ιούνιος 2014...
Φωτοβολταϊκό – 10 kw

Φωτοβολταϊκό – 10 kw

Φωτοβολταϊκό – 10 kw  Περιγραφή Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 10 ΚW σε στέγη κατοικίας Εταιρία: Ιδιώτης Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας Ημερομηνία: Ιούνιος 2013...