: τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτη Χωροθέτησης
 • Μελέτη Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης
 • Άδεια Παραγωγής
 • Άδεια Εγκατάστασης
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
 • Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ
 • Μελέτες Εφαρμογής
 • Επίβλεψη Κατασκευής έργων


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Πάρκων/Μονάδων/Σταθμών ΑΠΕ
 • Συμπαραγωγή Μονάδων ΑΠΕ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ

 • Οικιακα Νet Metring
 • Επαγγελματικά Net Metering
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα σε γήπεδα-αγροτεμάχια
 • Μονάδες Βιομάζας
 • Υδροηλεκτρικές Μονάδες