: τομέας περιβάλλοντος


 

ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  • Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
  • Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας
  • Άδεια Χρήσης Νερού


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ

  • Δραστηριότητες κάθε είδους και μεγέθους
  • Άδεια Διάθεσης Λυμάτων & Αποβλήτων
  • Άδεια Ανακύκλωσης
  • Άδειας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης)
  • Γεωτρήσεις