: τομέας οικοδομικών δραστηριοτήτων


 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Κλιματισμού – Θέρμανσης
 • Καύσιμου Αερίου
 • Ηλεκτρολογικών (ισχυρών & ασθενών ρευμάτων)
 • Ανυψωτικών Συστημάτων
 • Συστημάτων Ασφαλείας
 • ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)
 • Ενεργειακής Εξοικονόμησης Κτιρίων


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογών Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ

 • Έκδοση Άδεια Δόμησης
 • Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Συμπεριφοράς Κτιρίων