: τομέας πυροπροστασίας


imec_engineering-mechanical-engineer_? εχνικό-γραφείο_project-jotun_001

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας
  κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς Α-Β-Γ
 • Έκδοση Πιστοποιητικού πυροπροστασίας


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Συστημάτων τοπικής κατάσβεσης
 • Συστημάτων ολικής Κατάσβεσής
 • Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Συστημάτων Πυρανίχνευσης
 • Έλεγχος Μονίμων συστημάτων πυρασφάλειας


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ

 • Υποσταθμούς Μέσης & Υψηλής τάσης
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Χώρους Συνάθροισης Κοινού
 • Υποσταθμούς Μέσης & Υψηλής τάσης
 • Μικρές επιχειρήσεις