: τομέας βιομηχανίας & εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων


 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Άδειες Εγκατάστασης – Λειτουργίας – Ίδρυσης
 • Άδεια Επέκτασης – Εκσυγχρονισμού – Αλλαγής Δικαιούχου
 • Έρευνα και Έγκριση Χωροθέτησης
 • Μελέτη Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με τα Οδικά Δίκτυα
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτη Πυροπροστασίας
 • Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • Υπηρεσίες Επιβλέποντος Μηχανικού & Τεχνικού Ασφαλείας


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογή Μελετών Πυροπροστασίας


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ

 • Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες
 • Εργοστάσια και Εργαστήρια
 • Βιομηχανικές Αποθήκες
 • Αποθήκες Ψύξης Τροφίμων
 • Πρατήρια Yγρών Καυσίμων
 • Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
 • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Πλυντήρια Αυτοκινήτων
 • Συνεργεία και Πρατήρια Αερίων Καυσίμων