Ανεμογεννήτριες – 50 kw

 

Περιγραφή
Συμβουλευτική & αδειοδότηση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών ισχύος 50 ΚW

Εταιρία: Ιδιώτης
Τοποθεσία: Νομός Έβρου
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2015