Αρδευτικό δίκτυο

Περιγραφή
Επισκευή και συντήρηση αρδευτικού

Εταιρία: Δημόσιο έργο
Τοποθεσία: Δ.Κ. Ροδοχωρίου Ημαθίας
Ημερομηνία: Μάιος 2014