Δημητρουλάκος

Περιγραφή
Μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Η/Μ μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας  για βιομηχανία μεταλλικών ραφιών

Εταιρία: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ – Βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών ραφιών
Τοποθεσία: ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: Νοέμβριος 2006