Φωτοβολταϊκά πάρκα βόρειου ελλάδος

Περιγραφή
Μελέτη και κατασκευή γραμμής υδροδοσίας και οπτικής ίνας 2000 μέτρων.  Έργα υποδομής των Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 14 MW  και του υποσταθμού υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

Εταιρία: Φωτοβολταϊκά πάρκα Βορείου Ελλάδος Α.Ε. – Συνεργασία με ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε
Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας
Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2012