Φωτοβολταϊκό – 10 kw 

Περιγραφή
Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 10 ΚW σε στέγη κατοικίας

Εταιρία: Ιδιώτης
Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας
Ημερομηνία: Ιούνιος 2013