Φωτοβολταϊκό – 100 kw

Περιγραφή
Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 100 ΚW σε βιομηχανική στέγη

Εταιρία: Ιδιώτης
Τοποθεσία: BΙΠΕ Λιτοχώρου
Ημερομηνία: Ιούνιος 2014