Γηροκομείο Νάουσας

Περιγραφή
Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος αυτοπαραγωγής ενέργειας 54,78 KW για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering).

Εταιρία: Γηροκομείο Νάουσας
Τοποθεσία: 6ο χλμ Νάουσας-Σ-Σ.Νάουσας, Νάουσα
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2020