Συγκρότημα Κατοικιών με Κολυμβητική Δεξαμενή

Περιγραφή
Μελέτη και επίβλεψη  Η/Μ εγκαταστάσεων σε Συγκρότημα πέντε κατοικίων με Κολυμβητική δεξαμενή στην Νικήτη Χαλκιδικής

Εταιρία: Ιδιώτης
Τοποθεσία: Νικήτη Χαλκιδικής
Ημερομηνία: Νοέμβριος 2019