Κτήμα Αργυρου

Περιγραφή
Μελέτη και επίβλεψη  Η/Μ εγκαταστάσεων σε  οινοποιείο &  πρατήριο έκθεσης- πώλησης-  δοκιμασίας- αποθήκευσης & παλαίωσης κρασιών

Εταιρία: Κτήμα Ι. & Μ. Αργυρός Ο.Ε. – Οινοποιείο
Τοποθεσία: Επισκοπή Γωνιάς Θήρας, Θήρα
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2015