Γηροκομείο Νάουσας

Description
Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος αυτοπαραγωγής ενέργειας  54,78 KW για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering).

Company : Γηροκομείο Νάουσας
Location : 6o klm Naousas -Σ-Σ. Νάουσας, Naousa
Date :  October 2020