Νηπιαγωγείο

Περιγραφή
Κατασκευή μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας στο νηπιαγωγείο –ΚΔΑΠ «Βάλιας» Νάουσας

Εταιρία: Δημόσιο έργο
Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας