Φωτοβολταϊκό – 500Kw

photovoltaic500

Περιγραφή
Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος 500KW επί εδάφους.

Εταιρία: Ιδιώτης
Τοποθεσία: Αγροτική περιοχή “Κάτω Κουτίχα” , Νάουσα
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2021