Φωτοβολταϊκό – 500Kw

photovoltaic500

Description
Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος 500KW επί εδάφους.

Company : Ιδιώτης
Location: Αγροτική περιοχή “Κάτω Κουτίχα” , Νάουσα
Date :  Οκτώβριος 2021