Ιδιωτική Κατοικία – Νet Metering

Περιγραφή
Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος αυτοπαραγωγής ενέργειας για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιωτική κατοικία, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) .

Εταιρία: Ιδιώτης
Τοποθεσία: Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: Αύγουστος 2019