Βέτλανς πολύχωρος πολιτισμού

Περιγραφή
Κατασκευή μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίριο 2770τμ για το έργο “Επανάχρηση  βιομηχανικού κτιρίου Βετλανς σε πολυχώρο πολιτισμού”

Εταιρία: Δημόσιο έργο – Συνεργασία με ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας
Ημερομηνία: Φεβρουάριος  2013