Βιοκλιματική κατοικία 

Περιγραφή
Μελέτη και επίβλεψη  Η/Μ εγκαταστάσεων σε βιοκλιματική μονοκατοικία Ημαθίας

Εταιρία: Ιδιώτης
Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2015