Υδροηλεκτρικός Σταθμός

 

Περιγραφή
Υπηρεσίες επίβλεψης καλής λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων σε Υδροηλεκτρικό Σταθμό στην Νάουσα Ημαθίας

Εταιρία: Α.Π.ΕΝ.ΝΑ. Ε.Ε.
Τοποθεσία: Νάουσα Ημαθίας
Ημερομηνία: