Η πυρανίχνευση είναι μια κρίσιμη διαδικασία για την ασφάλεια σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην πραγματικότητα, η πυρανίχνευση αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ασφαλείας σε αυτούς τους χώρους. Η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων πυρανίχνευσης μπορεί να σώσει ζωές και να μειώσει τις ζημιές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως η υπερθέρμανση μηχανημάτων, η εξάπλωση εύφλεκτων υλικών, η ανάφλεξη ατμοσφαιρικών αερίων και οι βραχυκυκλώματα στα ηλεκτρικά συστήματα. Σε περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά, ο χρόνος αντίδρασης είναι κρίσιμος. Όσο πιο γρήγορα εντοπιστεί η πυρκαγιά, τόσο περισσότερο μπορεί να μειωθεί η ζημιά και να αποφευχθούν ανθρώπινες απώλειες.

Για την αποτελεσματική επιλογή συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, απαιτείται εξειδικευμένη γνώση.

 

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915