Αναμένεται άμεσα η ανακοίνωση της προδημοσίευσης του «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες», ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες η έναρξη του προγράμματος σε πρώτη φάση θα αφορά τα νοικοκυριά, καθώς θα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επιδότηση μόνο από οικιακούς καταναλωτές.

Όπως είναι γνωστό,  επιδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα δοθεί επίσης σε αγρότες, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τους αγρότες, η έναρξη υποβολής αιτήσεων στο «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» θα γίνει σε επόμενη φάση. Στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων, οι επιδοτήσεις εντάχθηκαν τελικά στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του υπουργείου Ανάπτυξης, που προκηρύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, εξαιρώντας την κατηγορία αυτή από τις αρμοδιότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η επιδότηση θα κυμαίνεται από 40% έως 60%. Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας θα είναι η χρονική προτεραιότητα και το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Έτσι, η επιδότηση θα αυξάνεται όταν υπάρχει στο νοικοκυριό άτομο με αναπηρία, σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915