Πρώτες ενέργειες για την ένταξη στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Το ανανεωμένο πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II» αναμένεται να ξεκινήσει στις 28/02/2018 σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως έχει αναρτηθεί και στον Οδηγό του προγράμματος, οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first in – first out). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη προετοιμασία για την αίτηση που συνοψίζεται στα εξής:

  • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ελέγξει εάν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας  (εισοδηματικά κριτήρια, προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας – πολυκατοικίας κ.λ.π.)
  • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης / τακτοποίησης αυθαιρέτου θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • Σε περίπτωση επίσης που υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή στην δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • Εάν λοιπόν έχουν εξασφαλιστεί τα παραπάνω και υπάρχει ενδιαφέρον υποβολής αίτησης, η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να γίνει είναι να εκδοθεί το 1ο ενημερωμένο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από ενεργειακό επιθεωρητή.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη για την ένταξη στο πρόγραμμα και καλύπτει όλες τις ενέργειες για την υλοποίησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915