Ενημερωτική παρουσίαση με θέμα «Ασφαλής επέμβαση σε συμβάντα όπου εμπλέκονται φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής  ενέργειας» έγινε από τον Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη ύστερα από πρόσκληση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας σήμερα  24/04/2012.
Την όλη διαδικασία παρακολούθησαν και τριάντα πέντε (35) καθηγητές και μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης οι οποίοι πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική εκδρομή.