Ολοκληρώνεται σύντομα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας ο οδηγός του προγράμματος Εξοικονομώ – Επιχειρώ και η προετοιμασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών έχει ξεκινήσει.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε ήδη σε δημόσια διαβούλευση τη λίστα με τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).

Η λίστα με τους ΚΑΔ, που έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση https://ypen.gov.gr/exoikonomo-epicheiro θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και από τα 200 εκατ. ευρώ, τα 100 εκατ. ευρώ θα αφορούν τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ τον κλάδο του τουρισμού.

Για κάθε έργο που θα επιχορηγηθεί μέσω του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός και περιβαλλοντικός στόχος θα καθορίζεται με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

Η εξοικονόμηση θα επιτευχθεί από παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, του φωτισμού καθώς και με την τοποθέτηση νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και των συστημάτων φωτισμού, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού χώρων, εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915