Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Εξαερισμού σε θάλαμο φαρμάκων σε Φυτώριο οπωροφόρων δένδρων στην Νάουσα Ημαθίας.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη   (μελέτη- προμήθεια -κατασκευή) και συμβουλευτική σχετικά με τον επαγγελματικό εξαερισμό .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915