Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αυτόματης Πυρανίχνευσης και Ειδών Πυρασφάλειας  σε ΚΔΑΠ στην Νάουσα Ημαθίας.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη σε θέματα πυρασφάλειας  (μελέτη- προμήθεια -κατασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915