Το νέο πρόγραμμα  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» δίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος την δυνατότητα για εγκατάσταση

  • συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας
  • φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering (δείτε περισσότερα)

Το γραφείο μας διαθέτει την κατάλληλη  επιστημονικη γνώση και εμπειρία στο θέμα της κατασκευής των συστημάτων μηχανικού αερισμού  & net metering και παρέχει την πλήρη υποστήριξη  (μελέτη- προμήθεια -κατασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915