Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε τη νέα του πλατφόρμα που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για ΦΒ σταθμό από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering) εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 10 kW.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα για διαχείριση, επεξεργασία και υποβολή αίτησης σύνδεσης στο δίκτυο διανομής συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Η διαδικασία της αίτησης απλοποιείται καθώς επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται οτι θα πρέπει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος, να ενημερώνει σχετικά με το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος και την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915